ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Τα μαθήματα όλων των εξαμήνων (εκτός των δύο εργαστηρίων του 1ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθούν ΚΥΡΙΩΣ ηλεκτρονικά, όμως ορισμένα εργαστήρια των μεγαλύτερων εξαμήνων θα έχουν και προγραμματισμένες διορθώσεις στη Σχολή.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σχετικά με τους συνδέσμους του εκάστοτε μαθήματος και αφού ολοκληρωθούν οι Δηλώσεις Μαθημάτων η ενημέρωση για κάθε μάθημα θα γίνεται μέσω e-learning.  Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε έγκαιρα τις Δηλώσεις Μαθημάτων, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι λίστες στο e-learning και να έχετε άμεσα πρόσβαση στα μαθήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει αναρτηθεί στο υπομενού Σπουδές – Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο το επικαιροποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021.