Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2021

Έχει αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο, Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιουνίου 2021.

Οι αλλαγές αφορούν το μικρό και το μεγάλο εργαστήριο του 2ου εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία