Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής

Στο μενού Σπουδές, υπομενού Πρόγραμμα Εξεταστικών Περιόδων έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα, με βάση τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.