Επανάληψη Σεμιναρίου (ΣΑΠ) απαραίτητου για την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Πληροφοριακή παιδεία, βιβλιογραφική έρευνα, διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών και κατάρτιση βιβλιογραφίας» (ΣΑΠ)

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί ξανά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 12.00 με zoom.

Το σεμινάριο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασία των φοιτητών.

Για την παρακολούθηση απαραίτητη είναι η αποστολή mail στο kpelteki@arch.auth.gr

Scroll to top