Επίτιμοι διδάκτορες

Πριν το 1982

Pierro Gazzola (1908-1979)

 

Ιωάννης Τραυλός (1908-1985)

 

Άρης Κωνσταντινίδης (1913-1993)

 

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994)

 

  Νίκος Βαλσαμάκης (1924 – …)

 

Μετά το 1982

Αριστομένης Προβελέγγιος (1914-1999)

 

Mario Botta (1943-….)

Roberto di Stefano

 

Haluk Sezgin

 

Γιάννης Κουνέλης (1936-2017)

 

Αλέξανδρος Τομπάζης (1939 – ….)

 

Δημήτρης Αντωνακάκης (1935 – ….)

 

Σουζάνα Αντωνακάκη (1935-1920)

 

Ορέστης Δουμάνης (1929 – 2013)

Αλέξανδρος Τζώνης (1937 – …)