Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακού Προγράμματος: “Σχεδιασμός Αιχμής”

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 θα γίνουν οι τελικές εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό”. Οι εξετάσεις είναι ανοικτές στο κοινό.

Την ίδια μέρα, 13:30 – 15:00, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή παρουσίαση-συζήτηση του αντικειμένου, των στόχων και της δομής του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό”