Εξέταση του μαθήματος των Αγγλικών

Η εξέταση του μαθήματος των Αγγλικών θα γίνει σήμερα Τρίτη 26-1-2021 και ώρα 15.30-17.30 (διαθέσιμη χρονοθυρίδα για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων), με κλειστά μικρόφωνα και κάμερες.

Η διδάσκουσα

Scroll to top