Ενημερωτική συνάντηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων για φοιτητές που ενδιαφέρονται για Erasmus+

Σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης του Γραφείου Erasmus, ακολουθεί η σχετική συνάντηση για τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Ενημερωτική συνάντηση για φοιτητές Τμήματος Αρχιτεκτόνων που ενδιαφέρονται για Erasmus+