Ενημερωτική εκδήλωση ενδιαφερομένων για ERASMUS+ (εξερχόμενοι φοιτητές)