Ενημέρωση-συνάντηση που αφορά το μάθημα 07ΕΕ11

07ΕΕ11
Strategic Spatial Planning of Tourism Landscapes
Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός Τοπίων Τουρισμού

Η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης για το μάθημα, το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες, τη συνεργασία και το πρόγραμμα του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου στις 16.00 στο ZOOM
https://authgr.zoom.us/j/93094408124
Πρώτες πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Η διδάσκουσα
Χ.Χριστοδούλου

Scroll to top