Ενημέρωση-Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer/Άνοιας

Σας κοινοποιούμε το αριθμ.1819/29-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης ΑΠΘ, με συνημμένο το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που αφορά  στο θέμα “Παγκόσμιος Μήνας/Ημέρα Alzheimer -Άνοιας Μη με Ξεχνάς (Remember me)”, για ενημέρωσή σας.

Φωτεινή Αυγουστίνη
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 996757
F. 2310 996788

1819

7ΚΣΧ465ΦΥΟ-ΡΩΘ8