Ενημέρωση για το μάθημα 07ΕΕ10 Σχεδιασμός Τοπίου Αστικών Υπαίθριων Χώρων

07ΕΕ10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης για το εργαστήριο σχεδιασμού ειδικής κατεύθυνσης του 7ου εξαμήνου με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», τον τρόπο διενέργειας και την οργάνωσή του κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 12.00 μέσω Zoom στον εξής σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/96514307154

Πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Scroll to top