Ενημέρωση για το μάθημα 05ΕΕ10 Πολεοδομικός Σχεδιασμός

05ΕΕ10 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης για το εργαστήριο σχεδιασμού ειδικής κατεύθυνσης του 5ου εξαμήνου, τον τρόπο διενέργειας και την οργάνωση του στην έναρξη και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στις 13.00 στο ZOOM

https://authgr.zoom.us/j/92070529017

Πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Scroll to top