Ενημέρωση για το μάθημα 03ΤΤ10 Εισαγωγή στην Οργάνωση του Χώρου της Πόλης

03ΤΤ10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης για το μάθημα τεχνών-τεχνικών ειδικής κατεύθυνσης του 3ου εξαμήνου, τον τρόπο διενέργειας και την οργάνωση του στην έναρξη και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στις 12.00 στο ZOOM

https://authgr.zoom.us/j/99450687845

Πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Scroll to top