Ενημέρωση για τη διεξαγωγή της «Βραδιάς του Ερευνητή 2018»

press-release_Researchers’ Night 2018