Ενημέρωση αιτούντων φοιτητών Υποτροφιών ΕΚΟ (Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών)

Ύστερα από διευκρινιστική οδηγία του ΙΚΥ, ενημερώνουμε όσους φοιτητές/τιες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπέβαλαν αίτηση για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών, ότι τις βεβαιώσεις (που θα εκδοθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος) που θα τους ζητηθεί να καταθέσουν στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, θα πρέπει να τις ζητήσουν από τη Γραμματεία και να τις παραλάβουν έγκαιρα, προκειμένου να τις καταθέσουν ΟΙ ΙΔΙΟΙ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους στο ΙΚΥ.

Scroll to top