ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Υπενθυμίζουμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος, στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ, αναρτήθηκαν το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (ακαδ. έτος 2018-2019) και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019. 

Εντός της εβδομάδας, θα αναρτηθεί στο σχετικό υπομενού και το Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019.