ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 07TH24 Ιστορία Αρχιτεκτονικής: Δύση 9ος-19ος αιώνας, την Τρίτη 8/10/2019

Το πρώτο μάθημα του 07ΤΗ24 Ιστορία Αρχιτεκτονικής: Δύση 9ος-19ος αιώνας, θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 9.00-11.00 στην αίθουσα 301