Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ_ακαδ.έτους 2021-2022_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ_ακαδ.έτους 2021-2022_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ