Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ_ακαδ.έτους 2021-2022