ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για τη θέση Διευθυντή/ντριας στους Τομείς του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Εκλέχθηκαν:

  1. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών

Δεν υπήρξε υποψηφιότητα. Ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (αριθμ. 24/14-07-2020) ο επίκουρος καθηγητής Απόστολος Καλφόπουλος του Βασιλείου

  1. Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Τέλλιος του Δημητρίου

  1. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δεν έγιναν εκλογές, εφόσον τα οικεία μέλη ΔΕΠ του Τομέα είναι 2.

  1. Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαρίκλεια Γυιόκα του Θωμά

  1. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Ευάγγελος Χρυσαφίδης του Ιωάννη

Scroll to top