ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων οργανώνει έκθεση Διπλωματικών Εργασιών στον Εκθεσιακό Χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέχρι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Οι Διπλωματικές Εργασίες, ως επίλογος μιας επίπονης και εντατικής έρευνας πολλών μηνών, συνιστούν την κορύφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Οι Διπλωματικές Εργασίες αποδίδουν μια «αρχιτεκτονική ταυτότητα» σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια αποτυπώνοντας άμεσα ή έμμεσα τις αναζητήσεις, τις επιλογές και τις σχεδιαστικές εμμονές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Αρχιτεκτονικών τους Σπουδών στα έτη που προηγήθηκαν.

Η συγκέντρωση και η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών είναι σημαντική γιατί αναδεικνύει το πανόραμα της έρευνας που συντελείται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων από τους τελειόφοιτους φοιτητές, αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία για τους νεώτερους, εμπλουτίζει το αρχειακό ερευνητικό υλικό του Τμήματος προβάλλοντάς το ταυτόχρονα στη υπόλοιπη Πολυτεχνική Σχολή αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών θα αποτελέσει ένα σημαντικό ανοιχτό γεγονός για το τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Η συμμετοχή όλων των φοιτητών / φοιτητριών είναι υποχρεωτική τόσο για την παρουσίαση όσο και για την προετοιμασία της έκθεσης.

Κατεβάστε την υπόλοιπη ανακοίνωση εδώ: ΕΚΘΕΣΗ