ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όσοι/όσες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό ‘Piranesi Student Honorable Mention 2017’.

 Στην περίπτωση αυτή πρέπει να στείλουν (στο ttellios@arch.auth.gr) το παρακάτω υλικό:

2 αντιπροσωπευτικές πινακίδες της εργασίας τους, μεγέθους Α3 (portrait ή landscape), σε αρχείο pdf, αθώς και αρχείο word με το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του/της φοιτητή/τριας, του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας, τίτλος και στοιχεία της εργασίας και στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο). στα αγγλικά.

Το υλικό πρέπει να το στείλετε το αργότερο τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στο λινκ:

http://www.pida.si/pdf/Piranesi_2017_05b_international_call_students_EN.pdf