Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ CheRRIE: «Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον» (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment)

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει για την παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου CheRRIE: «Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον» (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment), τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 09.30 -16.30 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

Αντικείμενο του CHERRIE είναι η καταγραφή των επιπέδων ραδιολογικής έκθεσης των κτιριολογικών/δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε τυπικές κατασκευές της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας, η καταμέτρηση του ετήσιου ισοδύναμου έκθεσης σε χημικές και ραδιολογικές εκπομπές των δομικών υλικών των ανωτέρω κατασκευών και μια συγκριτική ανάλυση των ραδιολογικών και χημικών κινδύνων διαφορετικών δομικών υλικών για τη δημόσια υγεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βεβαίωση.

Πληροφορίες:
Τ.: 2310 883145, 146, Ε: mailto:odgramm@central.tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

cherrie