Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Διεθνή Διαγωνισμό ‘Piranesi Student Honorable Mention 2018’.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όσοι/όσες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία το 2018 μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό ‘Piranesi Student Honorable Mention 2018’.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να στείλουν (στο ttellios@arch.auth.gr) το παρακάτω υλικό:

2 αντιπροσωπευτικές πινακίδες της εργασίας τους, μεγέθους Α3 (portrait ή landscape), σε αρχείο pdf, καθώς και αρχείο word με το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του/της φοιτητή/τριας, του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας, τίτλος και στοιχεία της εργασίας και στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο). στα αγγλικά.

Το υλικό πρέπει να το στείλετε το αργότερο την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στα λινκ:

http://www.pida.si/call

http://www.pida.si/pdf/Piranesi_2018_05b_international_call_students_EN_1.pdf

anouncement text