ΕΔΒΜ20 – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας – Ανανέωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανανεωθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/16249?ReturnToPage=1&PageSize=3) λόγω διόρθωσης στο εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος με κωδικό Γ.ΜΒ.5.5.

 

Με εκτίμηση,

 

———————————–

Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Γραφείο 202, Επιτροπή Ερευνών,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη

54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

t: (+30) 2310994011

f: (+30) 2310853283

e: etoka@rc.auth.gr

u: http://www.rc.auth.gr