ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019-2020

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ:

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

από Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

https://stegastiko.minedu.gov.gr