ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2021-22, οι οποίες πραγματοποιούνται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες ακαδ. έτους 2021-2022 θα εγγραφούν (καταχώρηση στοιχείων) μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία θα υποβάλουν, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά,όπως θα έχουν υποβληθεί και ψηφιακά στην ανωτέρω πλατφόρμα.  Λόγω των μέτρων πρόληψης διασποράς της COVID-19 και προς αποφυγήν συγχρωτισμού, θα πρέπει πριν την προσέλευση στην Γραμματεία του Τμήματος, να κλείνετε τηλεφωνικά ραντεβού στο 2310995404 (ώρες 10.00-13.00)

2. α. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των ακαδημαϊκών ετών 2019-20 και 2020-2021, αλλοδαποί/-ές χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και β. οι επιτυχόντες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην ανωτέρω πλατφόρμα, υποβάλοντας, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, ή αποστέλοντας ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Λόγω των μέτρων πρόληψης διασποράς της COVID-19 και προς αποφυγήν συγχρωτισμού, θα πρέπει πριν την προσέλευση στην Γραμματεία του Τμήματος, να κλείνετε τηλεφωνικά ραντεβού στο 2310995404 (ώρες 10.00-13.00)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε προς διευκόλυνσή σας.

Θα ακολουθήσουν οδηγίες από το ΚΗΔ σχετικά με το άνοιγμα τις πλατφόρμας.

Scroll to top