ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο ακόλουθο έγγραφο ανακοινώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή Αλλογενών-Αλλοδαπων και Ομογενών Υποτρόφων:

Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές για τις κατηγορίες Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων θα γίνονται έως και τις 29-10-2020.  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος (Πολυτεχνική Σχολή, κτίριο εδρών, 1ος όροφος και ώρες 11.00-12.00), αφού πρώτα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία (2310995404). Παρακαλούμε για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19 (απαραίτητη χρήση μάσκας και τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Scroll to top