Εγγραφή νεοεισαχθέντων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Παρακαλούμε πριν προσέλθετε για την ταυτοπροσωπεία στη Γραμματεία, να καταχωρείστε στο register.auth.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες

Εγγραφές νεοεισαχθέντων 2018_2019

Scroll to top