Εγγραφή εισαγομένων με την κατηγορία Αθλητών ακαδ. έτος 2019-2020 (δικαιολογητικά και προθεσμίες)

Εγγραφές αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2019_2020