Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδ. Έτους 2020-21

Στον ακόλουθο σύνδεσμο του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των εισαγωμένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαΪκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστίχων σχολειων κρατών-μελών της Ε.Ε.

http://dps.auth.gr/el/node/3375