Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με τη Φ.153/ 139238/Α5/13.10.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την παραπάνω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 15 μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2020

Για την εγγραφή τους, οι εισαγόμενοι/ες  στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται μέσα σε αυτήν την προθεσμία να:

Βήμα 1ο: επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ για συμπλήρωση αίτησης εγγραφής

Βήμα 2ο: εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση

Βήμα 3ο: την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, , στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τους παρακάτω τρόπους:

α. Ηλεκτρονικά

  • Αποστολή στο email  της Γραμματείας (anap@arch.auth.gr) των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Συνιστάται η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στις πανελλαδικές
  • Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>

β. Έντυπα

  • Μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.
  • Στον φάκελο θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>
  • Ως αποδέκτη:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Εδρών, 1ος όροφος, 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Στην περίπτωση έντυπης υποβολής των δικαιολογητικών η Υπεύθυνη δήλωση είτε θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα είτε θα πρέπει να εκδοθεί μέσω πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα

γ. Διά ζώσης, με προγραμματισμένο ραντεβού

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμματεία με προγραμματισμένο ραντεβού λόγω  των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19- κατόπιν αιτήματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος (anap@arch.auth.gr), αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Scroll to top