Εγγραφές Ομογενών 2019-2020

Οι εγγραφές ειδικών κατηγοριών Ομογενών 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν έως της 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 9.30-11.00.

Παρακαλούμε για την ταυτοπροσωπία στην Γραμματεία να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού πρώτα γίνει προεγγραφή στο http://register.auth.gr