Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών & Ομογενών Υποτρόφων

Οι εγγραφές για τις κατηγορίες Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων θα γίνονται έως και τις 29-10-2020.  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος (Πολυτεχνική Σχολή, κτίριο εδρών, 1ος όροφος και ώρες 11.00-12.00), αφού πρώτα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία (2310995404). Παρακαλούμε για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19 (απαραίτητη χρήση μάσκας και τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων)

Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι ακ. έτους 2019-2020, δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα κατά το έτος εισαγωγής τους, λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, μποροόυν να εγγραφούν κατά το τρέχον ακαδ. έτος 2020-2021, εφόσον έχουν αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση.

Στην προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, θα πρέπει να αναφέρει ΕΠΙΠΛΕΟΝ ότι “δεν έχω αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (στο άρθρο 3) θα ενημερωθείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

ΦΕΚ 820_28-3-2016 τ_Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ