Εγγραφές αιτούντων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

Οι επιτυχόντες της κατηγορίας αιτούντων μετεγγραφής  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, στο ίδιο διάστημα, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώρηση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει στις 11 Δεκεμβρίου (στις 10:00 το πρωί) και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες.

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά με αποστολή στο email  της Γραμματείας (στέλνοντάς τα με ηλεκτρονική μορφή στο anap@arch.auth.gr).
Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.  Στο κείμενο του σχετικού email, θα πρέπει να αναγράφεται η ξένη γλώσσα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια (Αγγλικά ή Γερμανικά [ορολογία])

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
•    Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
•    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
•    Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου       

  •    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)

 • Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών” σχετιζόμενα με τη εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 “Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης.

Διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα θα ζητηθεί αφού οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα.

 

Scroll to top