Δύο προκηρύξεις για θέσεις Μεταδιδακτορικών ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων για την “EUERA Chairon DigitalCultural Heritage” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

EU_ERA_ Chair_Mnemosyne_PhD_Student_Call_Recruitment_01_11_2019

EU_ERA_Chair_Post_Doctoral_Research_Associates_Call_Recruitment_27_11_2019