Δυνατότητα σπουδών στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ / Προθεσμία 26-02-2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2080) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα σπουδών για ένα ή δύο εξάμηνα στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 2020 στις 12:00 το μεσημέρι το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (γρφ. 10, ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).

Scroll to top