Δράση αποφοίτων

Παρακαλούμε να προωθήσετε την ενημέρωση για αυτήν την προσπάθεια ενεργοποίησης της Κοινότητας Αποφοίτων σε φίλους και γνωστούς συναδέλφους σας !

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε εθελοντικά και να ενεργοποιήσετε την Κοινότητα Αποφοίτων στο έτος σπουδών σας (έτος εισαγωγής) ή σε χώρα εκτός Ελλάδας όπου βρίσκεστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου alumni@arch.auth.gr

Scroll to top