ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 18-06-2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Αίτηση_εισαγωγης_2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2023(παράταση)_ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ

https://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/landscape-architecture/