Διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης για το νέο μεταναστευτικό πρόγραμμα στον Καναδά “Express Entry” (8 Νοεμβρίου 2016)

Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης για το νέο μεταναστευτικό πρόγραμμα στον Καναδά Express Entry που θα πραγματοπιηθεί στις 8 Νοεμβρίου στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα πρόκειται για πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στον Καναδά με ειδικευμένη απασχόληση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνημμένο δελτίο τύπου.

ib_athns-96312-v1-express-entry-press-release

Julie Papanicolaou
Foreign Policy & Diplomacy Service Program Assistant |
Adjointe du Service de la Politique étrangère et de la Diplomatie
Telephone | Téléphone +30 210 727 3251
Facsimile | Télécopieur +30 210 727 3470
Ethnikis Antistaseos 48, 15231 Athens Athènes
Website  www.greece.gc.ca
Embassy of Canada | Ambassade du Canada
Government of Canada | Gouvernement du Canada
Flying to Canada? The rules have changed.
À destination du Canada par avion? Les règlements ont changé.
Twitter @CanadaGreece | @CanadaGrece
Facebook CanadainGreece | CanadaenGrece