Διοικητικό Προσωπικό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ)
1ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 11:30 - 13:00
Παπαδοπούλου Άννα
Τηλ. 2310- 995590-995590
Φωτιάδου Χριστίνα
Τηλ. 2310- 995404

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ)
7ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
τηλ. 2310-995595
E-mail Address: info@arch.auth.gr

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 11:30 - 13:00
Ιορδανίδου Θεοδώρα , Προϊσταμένη
Τηλ. 2310- 995596 fax: 2310- 995597
Σμαλιού Παρασκευή
Τηλ. 2310- 995598, fax: 2310-995597
Φράγκου Ευθυμία
Τηλ. 2310- 995599, fax: 2310- 995597
Χατζησάββα Δέσποινα
Τηλ. 2310- 995595, fax: 2310- 995597

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γραμματεία Α’ Τομέα
3ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail : atomeas-info@arch.auth.gr
Σκυτοπούλου Παναγιώτα
Τηλ. 2310-995421, φαχ: 2310-995421
Τηλ. 2310- 995452, fax: 2310- 995422
Παγώνη Φένια, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.
Τηλ. 6932774433

Γραμματεία Β’ Τομέα
8ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail : info-b-tomeas@arch.auth.gr
Ιορδανίδου Θεοδώρα, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995888, fax: 2310- 995568

Γραμματεία Γ’ Τομέα
6ος όροφος, Κτήριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: c-tomeas-info@arch.auth.gr
Κωνσταντινίδου Δήμητρα, Ι.Δ.Α.Χ.
Τηλ. 2310- 995470, fax: 2310- 995469
2ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
Μαρτζοπούλου Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλ. 2310- 489304, 2130- 995895
Αγρόκτημα Α.Π.Θ

Γραμματεία Δ’ Τομέα
7ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: d-tomeas-info@arch.auth.gr
Μορτζικιάν Σόνια, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995543, fax: 2310- 995552

Γραμματεία Ε’ Τομέα
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: e-tomeas-adat@arch.auth.gr
Αργυροπούλου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995502, fax: 2310- 995504
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
Βασιλειάδης Βασίλειος, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995506, fax: 2310- 995504
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου
E-mail : landscape@arch.auth.gr
web: www.land-arch.eu
Παπαδοπούλου Αναστασία, Αρχιτέκτων
Τηλ. 2310- 994372
Μαυρίδου Αναστασία, Γεωπόνος
Τηλ. 2310- 994372

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»
Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα
Τηλ. 2310- 995559
email: striant@auth.gr
Φράγκου Ευθυμία
Τηλ. 2310- 995483
email: efragou@arch.auth.gr

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας
E-mail: museology@arch.auth.gr
web: MA-museology.web.auth.gr
Κωλέττη Γεωργία
Τηλ. 2310- 995757

ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
Ζαφρανάς Βασίλειος Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995446
E-mail: zafranas@arch.auth.gr
Παυλίδης Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995446
E-mail: kpavli(at)arch.auth.gr

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βογιάννου Φωτεινή

τηλ.2310-995465, email: fvogiann@arch.auth.gr

Κουκάκης Ιωάννης

τηλ.2310-995439, email: ikoukaki@arch.auth.gr

Πελτέκη Κωνσταντία

τηλ. 2310-995549, email: kpelteki@arch.auth.gr

Καραθάνου Κυριακή:

Email: kkaratha@arch.auth.gr