Διοικητικό Προσωπικό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ)
1ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 11:30 - 13:00
Τηλ. 2310- 995404
Παπαδοπούλου Άννα
τηλ. 2310-995590
Φωτιάδου Χριστίνα
τηλ. 2310-995550

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ)
7ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
τηλ. 2310-995595
E-mail Address: info@arch.auth.gr

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 11:30 - 13:00
Ιορδανίδου Θεοδώρα , Προϊσταμένη
Τηλ. 2310- 995596
Σμαλιού Παρασκευή
Τηλ. 2310- 995598
Φράγκου Ευθυμία
Τηλ. 2310- 995599
Χατζησάββα Δέσποινα
Τηλ. 2310- 995595

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γραμματεία Α’ Τομέα
3ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail : atomeas-info@arch.auth.gr
Σκυτοπούλου Παναγιώτα
Τηλ. 2310-995421
Τηλ. 2310- 995452
Παγώνη Φένια, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.
Τηλ. 6932774433

Γραμματεία Β’ Τομέα
8ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail : info-b-tomeas@arch.auth.gr
Ιορδανίδου Θεοδώρα, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995888

Γραμματεία Γ’ Τομέα
6ος όροφος, Κτήριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: c-tomeas-info@arch.auth.gr
Κωνσταντινίδου Δήμητρα, Ι.Δ.Α.Χ.
Τηλ. 2310- 995470
2ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
Μαρτζοπούλου Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλ. 2310- 489304, 2130- 995895
Αγρόκτημα Α.Π.Θ

Γραμματεία Δ’ Τομέα
7ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: d-tomeas-info@arch.auth.gr
Μορτζικιάν Σόνια, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995543

Γραμματεία Ε’ Τομέα
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: e-tomeas-adat@arch.auth.gr
Αργυροπούλου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995502
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
Βασιλειάδης Βασίλειος, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995506
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Γραμματεία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου
landscape(at)arch.auth.gr
http://land-arch.web.auth.gr/
Μαυρίδου Αναστασία, Γεωπόνος
Τηλ. 2310- 994372
Παπαδοπούλου Αναστασία, Αρχιτέκτων
Τηλ. 2310- 994372

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία,
Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»
http://prosynapo.web.auth.gr/
Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα
Τηλ. 2310- 995559
striant(at)auth.gr
Φράγκου Ευθυμία
Τηλ. 2310- 995483
efragou(at)arch.auth.gr

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας

museology(at)arch.auth.gr
http://ma-museology.web.auth.gr
Μούρνου Ευδοξία
evimournou(at)arch.auth.gr
Αμαραντίδου Σοφία
s.amarantidou.s(at)gmail.com
Τηλ. 2310 994364, 995756, 994355

Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
http://envi.arch.auth.gr/wordpress/
Email add. envi(at)arch.auth.gr
Κοτσιώρη Χριστίνα
Τηλ. 2310-995825

Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
http://advanceddesign.arch.auth.gr/contact/
Email add. advanceddesign(at)arch.auth.gr
Κάτσιου Σουλτάνα
Τηλ. 2310-995510

 

ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
Ζαφρανάς Βασίλειος Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995446
E-mail: zafranas@arch.auth.gr
Παυλίδης Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995446
E-mail: kpavli(at)arch.auth.gr

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βογιάννου Φωτεινή
τηλ.2310-995465
email: fvogiann@arch.auth.gr
Κουκάκης Ιωάννης
τηλ.2310-995439
email: ikoukaki@arch.auth.gr
Πελτέκη Κωνσταντία
τηλ. 2310-995549
email: kpelteki@arch.auth.gr
Καραθάνου Κυριακή:
τηλ. 2310-995449
email: kkaratha@arch.auth.gr