Διημερίδα Επιτροπής Σπουδών & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ανακοινώνει τη διεξαγωγή διημερίδας με θέμα:
« Σπουδές στο Α.Π.Θ. και στον κόσμο τον 21ο αιώνα»
στις 11-12 Νοεμβρίου 2016  στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. ΑΠΘ,
(Κέντρο Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων),  Αμφιθέατρο ΙΙ
Ιστοσελίδα :
studiestoday.auth.gr

Σκοπός

Οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν ένα ιδιαίτερο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό θέμα που απασχολεί τις Πανεπιστημιακές Σχολές σε όλο τον κόσμο. Τον 21ο αιώνα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και του εύρους των επιστημών, τι προσανατολισμό και μεθόδους θα πρέπει να ακολουθούν οι σπουδές των νέων;

Το ΑΠΘ, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, έχει εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στις σχολές και τα τμήματά του, αλλά και ευρύτερα. Επιδιώκει συστηματικά να αναπτύξει  επιστημονικό διάλογο και ανταλλαγή εμπειριών πάνω στο ζήτημα αυτό (και συχνά δυσκολεύεται από τον μεγάλο αριθμό τμημάτων και μελών ΔΕΠ), όπως  τη δημιουργία θεσμών, που θα δώσουν ευκαιρίες για επιστημονική συζήτηση, ανατροφοδότηση και σημαντικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού έργου, που τελείται στο ίδρυμα. Άλλωστε η εμπλοκή του ΑΠΘ σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης κάνει την ανάγκη ανάπτυξης προβληματισμού ακόμα πιο επιτακτική.

Το 2011, η αντίστοιχη Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχε πραγματοποιήσει  ημερίδα με θέμα «Προπτυχιακές σπουδές και εκπαιδευτικές πρακτικές στο ΑΠΘ», στην οποία παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες θέσεις αλλά και εντυπωσιακές πρακτικές εκπαιδευτικών εφαρμογών. Στην προσπάθεια να συνεχισθεί ο  ακαδημαϊκός διάλογος με σκοπό τη δημιουργία θεσμικών υποδομών για την υποστήριξη διδασκαλίας υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, ιδιαίτερα για τα νέα μέλη ΔΕΠ, αλλά και για όσα έμπειρα μέλη ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές, η Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ προχωράει στην πραγματοποίηση μιας νέας διημερίδας.

Κύριος στόχος της είναι, επίσης, η ανάδειξη θεμάτων που μπορούν να υποστηρίξουν την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών στο ΑΠΘ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση αυτή, να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις και να συζητήσουν πάνω σε νέα καινοτόμα ζητήματα.

 

Οι βασικοί θεματικοί άξονες της διημερίδας θα συμπεριλαμβάνουν:

Ι. Eνεργητική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (active learning)

ΙΙ. Μάθηση από απόσταση (elearning και open courses)

ΙΙΙ. Μάθηση Ενηλίκων (adult learning)

ΙV. Δια βίου μάθηση (long life learning)

  1. V. Διδασκαλία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
  2. VI. Διδασκαλία σε σύνδεση με την έρευνα και την αγορά εργασίας

VIΙ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

VIII.TΠΕ στην Eκπαίδευση

  1. IX. Βιωματική μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (experiential education)
  2. X. Υβριδικά/ή μικτά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης (blended learning)
  3. XI. Διαμόρφωση νέων προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της διημερίδας θα περιλαμβάνουν προσκεκλημένους ομιλητές, στρογγυλλό τραπέζι και εισηγήσεις στους παραπάνω θεματικούς άξονες.


Πρόσκληση εργασιών
Η Επιτροπή  καλεί  όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν στις θεματικές της διημερίδας να αποστείλουν μια  περίληψη 2 σελίδων (έως 500 λέξεις).

Οδηγίες για τις Εισηγήσεις
Υποβολή
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή Word στο όνομα ή το πρώτο όνομα του ομιλητή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί. Θα αφορούν εισηγήσεις διάρκειας 20 λεπτών και οι περιλήψεις θα περιληφθούν στο πρόγραμμα της διημερίδας.
Υπόδειγμα  υποβολής  περίληψης

Χρόνος

Οι εργασίες θα υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη ηλεκτρονική διεύθυνση studiestoday@auth.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Φωτεινή Αλωπούδη, Τμήμα Σπουδών Α.Π.Θ., 2310 991373

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_21-09-2016

Διημερίδα Επιτροπής Σπουδών & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri