Διεπιστημονικό Συνέδριο “Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική”

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ διοργανώνουν:

Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα:

ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ήθος – κοινωνικές πρακτικές – αρχιτεκτονική

Θεσσαλονίκη, 21 – 23 Μαΐου 2021

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου:

http://ethos-and-space.web.auth.gr/