Διεξαγωγή του σεμιναρίου ΣΑΠ από τη Βιβλιοθήκη (υποχρεωτικό για παρουσίαση Ερευνητικού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Πληροφοριακή παιδεία, βιβλιογραφική έρευνα, διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών και κατάρτιση βιβλιογραφίας» (ΣΑΠ )

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 9.00 το πρωί.

 

Το σεμινάριο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας των φοιτητών.

Για την παρακολούθηση απαραίτητη είναι η αποστολή mail στο kpelteki@arch.auth.gr

Scroll to top