Διεξαγωγή Σεμιναρίου της Βιβλιοθήκης του Τμήματος (υποχρεωτικό για παρουσίαση Ερευνητικού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Πληροφοριακή παιδεία, βιβλιογραφική έρευνα, διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών και κατάρτιση βιβλιογραφίας» (ΣΑΠ )

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με zoom την Τρίτη 23 Μαρτίου στις 11.00

Το σεμινάριο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασία των φοιτητών.

Για την παρακολούθηση απαραίτητη είναι η αποστολή mail στο kpelteki@arch.auth.gr

Scroll to top