Διεξαγωγή Σεμιναρίου (ΣΑΠ) απαραίτητου για την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Πληροφοριακή παιδεία, βιβλιογραφική έρευνα, διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών και κατάρτιση βιβλιογραφίας» (ΣΑΠ)

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με zoom την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 12.00

Το σεμινάριο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασία των φοιτητών.

Για την παρακολούθηση απαραίτητη είναι η αποστολή mail στο kpelteki@arch.auth.gr

Scroll to top