ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “CHALLENGES OF EMPLOYMENT” – GENEVA GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES (25.5.2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού, που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς-ές φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες καλούνται να αναπτύξουν διεπιστημονικές αναλύσεις/προτάσεις πάνω στο θέμα “Οι Προκλήσεις της Απασχόλησης”.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25 Μαϊου 2017 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διεθνών και Αναπτυξιακών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης, διοργανωτή του διαγωνισμού.