Διεθνή Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κινητικότητας να αντιμετωπίσουν τις αναγκαίες τυπικές διαδικασίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δυναμική παρουσία του Α.Π.Θ. στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα.