Διδάσκοντες με σύμβαση

Διδάσκοντες ΕΣΠΑ
Γουρδούκης Δημήτριος
Κωτσόπουλος Σοφοκλής
Παπαδοπούλου Αναστασία
Παπίδου Θεοδώρα
Χατζηδημητρίου Αγγελική

Διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80
Αδαμαντίδης Ερμής- Κωνσταντίνος
Αλιφραγκής Σταύρος
Απότσος Σταύρος
Βαμβακίδης Γεράσιμος
Γαβριηλίδου Ελευθερία
Δαδάτση Δομνίκη
Δημόπουλος Γεώργιος
Καζαντζή Αθανασία
Παντελιάδου Παρασκευή
Παπανικολάου Μόρφω
Σιατίτσα Δήμητρα
Σιναμίδης Ιορδάνης
Τσιραγγέλου Χριστίνα
Φύγκα Δήμητρα